Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....
29/12/2014
Hongarije heeft op 1 januari 2015 het zogenoemde EKÁER-systeem (elektronisch handels- en transportcontrolesysteem) geïntroduceerd. Volgens de woordvoerder van de regering is de bedoeling...
14/10/2014
De Europese Raad heeft op donderdag 09. 10. 2014. beslist om een procedure tegen Hongarije wegens schending van het Gemeenschapsrecht in te leiden op het gebied van het gebruiksrecht van...
01/07/2013
Na lang wachten, uitgebreide vakkundige voorbereidingen en heftige politieke debatten is de volgende wet op 21-06-2013 door het parlement aangenomen: Wet CXXII uit het jaar 2013 inzake het...
16/03/2013
Na ruim 50 jaar heeft Hongarije met ingang van 15 maart 2014 een nieuw Burgerlijk Wetboek. Op 11-02-2013 heeft het parlement het wetboek aangenomen, waarin de privaatrechtelijke basisverhoudingen ten...
14/07/2012
De nieuwe Arbeidswet treedt in twee stappen in werking: gedeeltelijk vanaf 1 juli 2012. en 1 januari 2013. Over de nieuwe Wet over Arbeid kan in het algemeen worden gezegd, dat de nieuwe...
25/06/2012
Controles van de Hongaarse Belastingdienst hebben in 2011. talloze onregelmatigheden aan het licht gebracht in de BTW betalingen bij verkoop van agrarische producten. Als reactie op de misstanden...