Vennootschapsrecht

Onze enthousiaste juristen bieden onze cliënten op het gebied van vennootschapsrecht een allesomvattende juridische service van hoog niveau aan. Vanaf de keuze van de vennootschapsvorm die het beste past bij de behoeften van de cliënt, het oprichten van de vennootschap, consultatie betreffende de dagelijkse operatie van de vennootschap tot en met de transformatie of opheffing van de vennootschap. Ook verlenen wij medewerking bij het opkopen van vennootschappen, fusie of splitsing van vennootschappen en bij faillissement en liquidatie procedures.

Onze diensten:

  • oprichting van bedrijven met of zonder rechtspersoonlijkheid (vennootschappen, Hongaarse kantoren van buitenlanders, directe commerciële vertegenwoordigingen van buitenlandse bedrijven in Hongarije)
  • permanent juridisch advies bij de aankoop, transformatie en opheffing van vennootschappen en de exploitatie van deze vennootschappen
  • advies verbonden aan investeringen door buitenlanders in Hongarije
  • het opstellen van reglementen op organisatorisch en operationeel vlak en de vervaardiging van syndicate- en franchise contracten
  • juridische bedrijfsanalyse van de te kopen of te verkopen vennootschappen
  • vervaardiging van fusie- en splitsingscontracten
  • uitwerking van constructies gerelateerd aan het opkopen van bedrijven

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....