Contact

Rumi Advocatenkantoor
1027 Budapest,
Horvát u. 14-24. IV. em.

Tel.: +36 1 8820399
Tel.: +36 20 9656813
E-mail: info@rumi.hu
Web: www.rumi.hu

Met het invullen van onderstaand formulier kunt U aan ons direct  een bericht sturen. Gaarne vernemen we Uw opmerkingen, vragen of aanvraag van een offerte aangaande onze dienstverleningen. U wordt vriendelijk verzocht de verplichte velden volledig in te vullen, zodat we zo spoedig mogelijk tot Uw dienst kunnen zijn.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....