Fiscaal recht

Een belangrijk vraagstuk dat zich automatisch aandient bij economische/juridische transacties is de opheldering van de fiscaal-juridische aspecten. Ons bedrijf legt bijzonder grote nadruk op de planning van de fiscaal-juridische aspecten van de voorgenomen investeringen en andere juridische transacties in een internationale fiscale omgeving, waarbij optimalisering van de belastingdruk (minimalisering van de belastingdruk) centraal staat.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....