Onroerend goed en agrarisch recht

Eén van de belangrijkste onderdelen van onze activiteiten is het verlenen van service betreffende de koop en ontwikkeling van onroerend goed en de hieraan verbonden juridische werkzaamheden. Een andere significante tak van onze werkzaamheden is het behulpzaam zijn bij de afwikkeling van transacties die gerelateerd zijn aan landbouwkundig onroerend goed. Daar is ook het doorlichten van agrarische bedrijven toe te rekenen.

Onze diensten:

  • advisering in projectontwikkeling en financiering van onroerend goed, vanaf de keuze van de grond tot en met de bouw, de verhuur en de exploitatie van de gebouwen
  • allesomvattende juridische vertegenwoordiging (oprichting – exploitatie) in onroerend goed fondsen
  • het verlenen van medewerking bii onderzoeken betreffende milieubelasting
  • de vertegenwoordiging van kopers en verkopers bij alle types onroerend goed
  • medewerking bij koop, verkoop en pacht van agrarisch onroerend goed
  • advisering in bouwrecht, inclusief het opstellen van architecten-, aannemers- en bouwcontracten
  • due diligence in het geval van aankoop van onroerend goed dat in het bezit is van rechtspersonen

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....