Arbeidsrecht

De basisvoorwaarde voor een gezonde exploitatie van bedrijven en andere economische spelers is dat de rechtsrelaties betreffende het verrichten van arbeid helder en eenduidig zijn. Onze medewerkers staan u bij met parate kennis en bieden een professionele achtergrond in juridische kwesties betreffende arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.

Onze diensten:

  • het opstellen, ontbinden en aanpassen van overeenkomsten betreffende werkgevers- en werknemersrelaties
  • adviseren inzake contracten van leidinggevenden
  • het verstrekken van advies betreffende grensoverschrijdende detachering, het uitlenen of de uitzending van werknemers
  • juridische vertegenwoordiging in arbeidsgeschillen
  • grensoverschrijdende arbeidszaken

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....