Familierecht, erfrecht

Als gevolg van onze met name buitenlandse Cliëntenkring, beschikt ons kantoor over brede ervaringen op het gebied van internationaal privaatrecht, en vooral familie- en erfrechtzaken.

Onze dienstverleningen zijn op het gebied van familierecht als volgt.

  • Opstellen van huwelijkse voorwaarden
  • Vaderschapsprocessen
  • Scheidingsprocessen
  • Voogdijprocessen
  • Het treffen van regeling over toezicht door ouders – en contacten tussen ouder en kind
  • In geval het (ver)plaatsen van een kind naar het buitenland, vertegenwoordiging in het proces over onrechtmatig naar buitenland gebrachte kinderen
  • Wijziging van het alimentatie bedrag.

Erfeniszaken

Indien de erfenis in Hongarije liggend onroerend goed betreft beschikt de plaatselijke notaris - op grond van de vigerende Hongaarse regelgeving en conform de normen van internationaal privaatrecht – over het exclusieve recht om de nalatenschapprocedure af te wikkelen. Voor wat betreft het toe te passen recht bij de nalatenschapprocedure is als hoofdregel het persoonlijke recht van de erflater geldend. Indien de erflater geen testament heeft gehad, zal de notaris de nalatenschapprocedure volgens het Hongaarse recht afhandelen.

Ons kantoor neemt opdrachten aan voor volledige afhandeling van nalatenschapprocedures in Hongarije en wel vanaf het opstellen van de boedelinventaris, door het regelen van de gewaarmerkte vertalingen van buitenlandse documenten tot de vertegenwoordiging van de erfgenamen op door de notaris gehouden nalatenschapzitting. Indien dat nodig is, vertegenwoordigen we onze Cliënt in een gerechtelijke procedure om zijn/haar terechte erfenis eisen te gelde te maken.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....