Ter attentie van eigenaren/bestuurders van Bv’s – de deadline voor de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van Bv’s op 3 miljoen HUF is 15 maart 2016.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15 maart 2014 mogen Bv’s slechts met dat verhoogde maatschappelijke kapitaal worden opgericht.

Reeds bestaande Bv’s met een maatschappelijk kapitaal van minder dan 3 miljoen HUF hebben van de wetgever tot en met 15 maart 2016 de tijd gekregen om het maatschappelijk kapitaal op het sinds 15 maart 2014 wettelijke minimum - met name op 3 miljoen HUF - te verhogen.
Bv’s met een maatschappelijk kapitaal van 3 miljoen HUF.

De wet schrijft ook voor dat alle ondernemingen verplicht zijn om hun statuten met de veranderingen die op 15 maart 2014 in werking zijn getreden, te harmoniseren.

Gelet op die wettelijke voorschriften stellen wij alle eigenaren en bestuurders van Bv’s voor, het bedrag van hun bedrijf te controleren, en als het minder dan 3 miljoen HUF bedraagt, het maatschappelijk kapitaal te verhogen. De eigenaren en bestuurders van ondernemingen met een andere rechtsvorm controleren of de statuten van hun bedrijf aan de voorschriften van het nieuwe Burgerlijk Wetboek voldoen.

Budapest, 09 12. 2015

Dr. Csaba Rumi
advocaat