Over ons

Het in Boedapest gevestigde Advocatenkantoor Rumi is werkzaam op de zakelijke- en particuliere juridische markt en heeft als specialisatie onroerend goed recht, vennootschapsrecht, agrarisch recht, arbeidsrecht en fiscaalrecht.

Indien nodig zijn wij uiteraard gaarne bereid u te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Sinds 2002 is ons kantoor een actieve deelnemer in binnenlandse- en grensoverschrijdende rechtshandelingen en bezit daardoor een rijkdom aan internationale ervaringen.

Gelet op de onderlinge samenhang van de diverse rechtsgebieden is ons uitgangspunt het aanbieden van een complex pakket dienstverlening van hoge kwaliteit dat rekening houdt met alle onderlinge verbanden.

Naast kwaliteit wordt onze dienstverlening gekenmerkt door betrokkenheid en duidelijkheid. Ons kantoor behoort tot een van de weinige advocatenkantoren in Hongarije waar U uw zaken zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands kunt afhandelen. Daarnaast wordt er ook Duits, Engels en uiteraard Hongaars gesproken.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....