De nieuwe Arbeidswet

De nieuwe Arbeidswet treedt in twee stappen in werking: gedeeltelijk vanaf 1 juli 2012. en 1 januari 2013.

Over de nieuwe Wet over Arbeid kan in het algemeen worden gezegd, dat de nieuwe arbeidsrechtelijke voorschriften, die de logica van de burgerrechtelijke regels benaderen – meer ruimte tot onderhandeling bieden aan de partijen. Bovendien werden voor de werknemer de verplichtingen tot betaling van schadevergoeding ook dichter bij de burgerrechtelijke regels vastgesteld.

Directeuren worden erop geattendeerd, dat de voorschriften van de nieuwe wet bindend zijn; niet alleen t.a.v. de toekomstige- maar ook t.a.v. de voor de wet reeds bestaande arbeidsovereenkomsten. Daarom is het nodig de bestaande arbeidsovereenkomsten onder de loupe te nemen, omdat er veel geschil kan ontstaan tussen deze documenten en de interpretatie van de nieuwe regels.