Nieuws

15/03/2012
De regering heeft met ingang van 1. maart 2012. de voorschriften ten aanzien van vennootschapsrecht opnieuw gewijzigd. De wijzigingen betreffen niet alleen nieuw op te richten vennootschappen, maar...
15/02/2012
Per januari 2012. dienen de project ontwikkelaars, eigenaren en verhuurders te beschikken over een energieverklaring van het gebouw, indien het gebouw langdurig verhuurd zal worden - of het onroerend...
10/01/2012
Een belangrijke – doch geen positieve - wijziging in het nieuwe jaar op belastinggebied is, dat de autoriteiten per 1 januari 2012 de toch al hoge BTW sleutel van 25 % met nog eens 2 % tot 27%...
01/09/2011
De Europese Commissie heeft een procedure tegen Hongarije gestart wegens afwijking van het Europees recht van de Hongaarse regels betreffende BTW terugvordering. De Commissie maakt bezwaar tegen het...
01/10/2010
In april van dit jaar is de nieuwe regering met een 2/3 meerderheid gekozen. Een van haar belangrijkste doelstellingen is het herstel van de Hongaarse economie. Hiervoor zijn twee nieuwe maatregelen...
01/02/2010
Met ingang van 01.01.2010. zijn in Hongarije een aantal nieuwe belastingsoorten ingevoerd. Volgens de Wet belasting op roerende- en onroerende goederen zouden onroerende goederen met een waarde boven...
05/01/2010
Een gunstige ontwikkeling voor de particuliere huizenbezitters in Hongarije is, dat de overdrachtsbelasting op woonobjecten met ingang van 01-01-2010 is verlaagd. Bij aankoop van een woning, tot een...