Goed nieuws: de overdrachtsbelasting is verlaagd

Een gunstige ontwikkeling voor de particuliere huizenbezitters in Hongarije is, dat de overdrachtsbelasting op woonobjecten met ingang van 01-01-2010 is verlaagd.

Bij aankoop van een woning, tot een aankoopbedrag van 4 miljoen HUF, blijft het overdrachtsbelastingtarief van 2% ongewijzigd van toepassing. Indien het aankoopbedrag hoger is dan 4 miljoen Huf betaalt u over dat resterende deel van het aankoopbedrag geen 6% meer maar 4%. Deze verlaging is van toepassing op woningaankopen ná 01-01-2010.

Ook is de overdrachtsbelasting op andere onroerende goederen, zoals garages en vakantiehuizen verlaagd van 10% naar 4%.

Verder is er goed nieuws voor mensen die een bouwperceel hebben gekocht met een bouwplicht binnen 4 jaar. ndien de bouw-deadline tussen 01-10-2008 en 31-05-2013 afloopt, wordt deze periode met 2 jaar verlengd. Zodoende krijgt de eigenaar in totaal 6 jaar tot zijn beschikking om het huis/woning te bouwen. Het is belangrijk te benadrukken, dat de verlenging van deze 2 jaar niet automatisch plaatsvindt. De eigenaar dient deze verlenging bij de Belastingdienst aan te vragen.

Voor objecten waarvan de deadline tussen 01-10-2008 en 15-01-2010 afliep, kon de aanvraag tot verlenging tot 31-01-2010 worden ingediend. Bij de overige objecten dient de aanvraag tot verlenging te zijn ingediend vóór de einddatum is verstreken.

Bij doorverkoop van woonobjecten door projectontwikkelaars waarbij de overdrachtsbelasting tussen 01-10-2008 en 31-05-2011 betaald zou moeten worden, is de deadline eveneens met 2 jaar verlengd. De regels voor de aanvraag van deze verlenging zijn reeds hierboven reeds beschreven.

Om een financieel gunstige constructie te creëren biedt de wet de voor een periode van 2 jaar voorlopige vrijstelling van overdrachtsbelasting in leasing zaken voor leasingnemers die hun eigen woning verkopen en dan terug leasen.