De Hongaarse vennootschapsbelasting tot bijna offshore-niveau verlaagd

In april van dit jaar is de nieuwe regering met een 2/3 meerderheid gekozen. Een van haar belangrijkste doelstellingen is het herstel van de Hongaarse economie. Hiervoor zijn twee nieuwe maatregelen aangekondigd:

  • het in stand houden van het zeer strenge budgetbeheer (het tekort mag in 2010 niet hoger zijn dan 3,8% van de GDP)
  • het stimuleren van een duurzame economische ontwikkeling. Hiermee wil de regering in de komende 10 jaar 1 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.

Om een snel herstel van de economie te bevorderen, is met ingang van 1 juli 2010 de winstbelasting van het midden- en kleinbedrijf verlaagd van 19% naar 10%, met een bovengrens van 500 miljoen HUF van het belastbare resultaat.

Het doel van deze belastingverlaging is om voordeligere economische voorwaarden te creëren voor het midden- en kleinbedrijf in Hongarije. Volgens belastingspecialisten zou deze maatregel, gelet op de bovengrens van 500 miljoen HUF, ook voor grotere bedrijven voordeel kunnen gaan opleveren.

Het jaar 2010 geldt als een overgangsperiode. In de eerste helft van dat jaar dienen de bedrijven 19% winstbelasting te betalen. In de tweede helft van dat jaar bedraagt de winstbelasting tot 250 miljoen HUF slechts 10 %. Alleen over de winst boven het reeds genoemd bedrag dient 19% worden betaald.

Door deze forse belastingverlaging tracht de regering de concurrentiepositie van de Hongaarse ondernemingen te verbeteren. Hopelijk worden de vennootschappen door deze maatregel gestimuleerd om nieuwe werknemers in dienst te nemen en hun productie te verhogen. Door deze maatregelen hoopt men de Hongaarse economie uit het slop te trekken.

Daarnaast biedt de regering het midden- en kleinbedrijf nieuwe financieringsmiddelen. Vanaf 15 januari 2011 start het zogenaamde "Nieuwe Széchenyi-plan" (Új Széchenyi terv). Dit wordt geheel met geld van de EU gefinancierd. Het plan noemt vier uitgangspunten van de Hongaarse economie: gezondheidsindustrie, ontwikkeling van "groene" economie, verwerkingsindustrie en kenniseconomie.

Als alles volgens de plan verloopt, zal in 2011 ook de inkomstenbelasting worden verlaagd tot een uniform laag percentage van 16%.

Het is een gunstige tijd om een bedrijf te starten in Hongarije of in Hongarije te komen werken.