Verplicht Energielabel Attest bij verkoop- of langdurig verhuur van onroerend goed.

Per januari 2012. dienen de project ontwikkelaars, eigenaren en verhuurders te beschikken over een energieverklaring van het gebouw, indien het gebouw langdurig verhuurd zal worden - of het onroerend goed voor tegenwaarde zal worden verkocht. De energie verklaring is –als hoofdregel – tien jaar geldig. In bepaalde gevallen moet ook binnen deze periode een nieuwe verklaring worden opgesteld. De energetische verklaring kan uitsluitend door een daarvoor bevoegde ingenieur of organisatie worden opgesteld.

De energie verklaring wordt verplicht om te voldoen aan de betreffende Europese richtlijn. Regeringsbesluit 176/2008. (VI. 30.) omtrent de verklaring van de energie kenmerken van gebouwen, schrijft deze verklaring verplicht voor in geval van nieuwbouw, overdracht van het gebouw voor tegenwaarde of verhuur langer dan één jaar, of bij gebouwen voor algemeen gebruik met een netto oppervlakte boven 1000 m2.

Indien de eigenaar verder aandeel verwerft in hetzelfde onroerend goed, waarvan hij al eigenaar was, of de overdracht van het onroerend goed plaatsvindt vóór het aanschaffen van de bewoonbaarheid verklaring, hoeft er geen energie verklaring te worden opgesteld.

Deze regel geldt niet voor gebouwen met minder dan 50 m2 netto oppervlakte.