Het Hongaarse parlement heeft het nieuwe Burgerlijk Wetboek aangenomen

Na ruim 50 jaar heeft Hongarije met ingang van 15 maart 2014 een nieuw Burgerlijk Wetboek. Op 11-02-2013 heeft het parlement het wetboek aangenomen, waarin de privaatrechtelijke basisverhoudingen ten aanzien van het vermogen en persoonlijke zaken van ingezetenen van Hongarije geregeld zijn.

Ten opzichte van het nu van kracht zijnde Burgerlijk Wetboek dat in 1959 werd aangenomen en sindsdien ruim 100 keer gewijzigd was, bevat het wetboek diverse belangrijke veranderingen. In de acht boeken, bestaande uit liefst 1600 artikels, zijn ook bepalingen uit het familierecht die nu elders geregeld zijn, opgenomen.

Het nieuwe wetboek houdt nog maar de helft van de tekst van het sinds 1960 van kracht zijnde huidige wetboek over, een kwart is gecorrigeerd en een even groot gedeelte is ingrijpend gewijzigd of volledig vernieuwd.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat uit 8 boeken (inleidende bepalingen, de mens als juridische entiteit, de rechtspersoon, familierecht, zakelijk recht, verbintenissenrecht, erfrecht en eindbepalingen) terwijl de omvang bijna het dubbele van het nu van kracht zijnde Burgerlijk Wetboek bedraagt. Grotendeels is de toename veroorzaakt doordat behalve het familierecht, ook het vennootschapsrecht is toegevoegd.