Mediaverschijning van ons kantoor in het programma van de Nederlandse omroep VPRO

De Europese Raad heeft op donderdag 09. 10. 2014. beslist om een procedure tegen Hongarije wegens schending van het Gemeenschapsrecht in te leiden op het gebied van het gebruiksrecht van landbouwgrond door "investeerders met grensoverschrijdende activiteiten".

Volgens de Europese Raad beperkt de Hongaarse wet de rechten van buitenlandse investeerders op een manier waardoor het Unierecht op vrij kapitaalverkeer en op vrije vestiging wordt geschonden.

Het programma „Slag op Europa” van de omroep VPRO besteedde in de aflevering „De slag om de poesta” op 13 oktober 2014 uitgebreid aandacht aan de kwestie waarin de leidende partner van ons advocaatkantoor, Dr. Csaba Rumi zijn standpunt over de kwesties in verband met de wet te kennen heeft gegeven.

U kunt de film via de volgende link bekijken.

http://www.vpro.nl/buitenland/programmas/slag-om-europa/de-slag-om-de-po...