Ter attentie van transporteurs - Het EKÁER-systeem (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer - elektronisch handels- en transportcontrolesysteem)

Hongarije heeft op 1 januari 2015 het zogenoemde EKÁER-systeem (elektronisch handels- en transportcontrolesysteem) geïntroduceerd.

Volgens de woordvoerder van de regering is de bedoeling van het nieuwe systeem om de economie wit te maken want dankzij dit systeem wordt de werkelijke route van de goederen traceerbaar en volgens de regering zullen er in Hongarije geen goederen in de handel worden gebracht die eerder niet geregistreerd werden bij de belastingdienst.

Het gaat erom dat de volgende belastingplichtige een registratieverplichting hebben die

  1. goederen náár Hongarije vervoeren vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie,
  2. goederen vanuit Hongarije naar een andere lidstaat van de Europese Unie voor verkoop of andere doeleinden vervoeren alsmede
  3. in binnenlands verkeer aan niet-eindgebruikers met eerste belastingplicht belaste goederen vervoeren wanneer ze de activiteit met een voertuig dat volgens de Hongaarse wet betreffende de tollen tolplichtig zijn (voertuigen met een maximum toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton) in het kader van wegverkeer uitvoeren.

Met de in punt 1.2 omschreven "andere doeleinden" wordt het vervoer met het doel loonarbeid bedoeld.

De registratie moet voor de eerste keer ten aanzien van de op 1 januari 2015 al begonnen transporten gebeuren. Met begonnen transporten wordt het laden in het voertuig bedoeld.

De registratie gebeurt op de elektronische oppervlakte van EKÁER die via het internet direct toegankelijk is.

Budapest, 29. 12. 2014.

Dr. Csaba Rumi
advocaat