Omgekeerde BTW betaalplicht bij bepaalde agrarische producten

Controles van de Hongaarse Belastingdienst hebben in 2011. talloze onregelmatigheden aan het licht gebracht in de BTW betalingen bij verkoop van agrarische producten.

Als reactie op de misstanden heeft het Hongaarse Parlement de wet op BTW gewijzigd. Deze regels zijn vanaf 1 juli 2012 gaan gelden. Op grond van de wetswijziging dient de BTW – in geval van verkoop vanaf 1 juli of daarna – door de koper (en niet door de verkoper) te worden betaald; dit geldt ten aanzien van de volgende agrarische producten: maїs, tarwe, gerst, rogge, haver, titicale, zonnebloemenpit, koolzaad en sojabonen.