Overdrachtsbelasting

Bij het verkrijgen van eigendom van onroerende zaken dient men overdrachtsbelasting te betalen. Deze heffing bedraagt 4 %.
Deze 4% wordt berekend over de eerste 1 Miljard HUF van de marktwaarde van het betrefende onroerend goed. Indien de marktwaarde deze 1 Miljard HUF overstijgt dan wordt over de meerwaarde 2% berekend, dit met een maximum van HUF 200 Miljoen.

De omvang van de heffing is gunstiger bij het verwerven van onroerende zaken bestemd voor woondoeleinden: huizen en woningen. Tot 4 miljoen forint marktwaarde betaalt men slechts 2 % (80.000 forint). Over de restwaarde dient men 4% te betalen.

Betreffende de overdrachtsbelasting is het zaak om de in de koopprocedure betrokken advocaat of makelaar te consulteren , omdat de wet een aantal kortingen en ontheffingen bevat zoals onder meer:
 
- het aanschaffen van een bouwkavel is heffingvrij mits de koper op deze kavel een woonhuis laat bouwen binnen 4 jaar na het indienen van het koopcontract (voor de vaststelling van de overdrachtsbelasting) en de netto oppervlakte van de woning minstens 10% bedraagt van de in het ruimtelijk ordeningsplan bepaalde maximale bebouwingsgraad;
- de nieuwe eigenaar jonger dan 35 jaar geniet een korting bij de verwerving van zijn (aandeel in de) eerste woning van maximaal 50%, maar hoogstens 40.000 forint indien de marktwaarde van de hele eigendom onder de 8 miljoen forint ligt;
- ingeval van koop van een woonobject door een particulier die zijn andere woonobject vóór  of binnen één jaar ná deze koop heeft verkocht, wordt de heffing berekend over het verschil tussen het gekochte en verkochte woonobject.

De aanslag van de overdrachtsbelasting wordt door de Hongaarse belastingdienst (APEH) bepaald. De buitenlandse staatsburger, die het onroerend goed heeft gekocht, krijgt eerst een belastingnummer alsmede een belastingkaart (waarop dit nummer geregistreerd is) binnen 3-6 maanden na de koop van het lokale belastingkantoor, dat de aanslag overdrachtsbelasting binnen 3-6 maanden daarna aan de eigenaar zal versturen.

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....