Korte samenvatting van de regels voor de verhuur van onroerende goederen in Hongarije

De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen. Aangezien het feit dat er omtrent dit onderwerp op het internet veel foutieve informatie circuleert resp. zelfs de makelaars niet altijd correcte informatie verspreiden aan hun buitenlandse klanten, vatten wij bij deze de belangrijkste regels betreffende de inkomstenbelasting uit de verhuur van onroerende goederen samen.

Waar moeten wij belasting betalen?

De eerste vraag van veel Nederlandse of Belgische staatsburgers is bij het verhuren van hun Hongaarse onroerende goederen of ze na hun inkomsten uit de verhuur in Hongarije of thuis belasting moeten betalen.

Op deze vraag geven zowel de Hongaars-Nederlandse als de Hongaars-Belgische overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting een duidelijk antwoord: voor de belasting uit de verhuur van onroerende goederen zijn de belastingregels van het land van toepassing waar zich de onroerende goederen bevinden en het belastingbetalingsplicht wordt door de belastingwet van het land bepaald waar zich de onroerende goederen bevinden.

Als er een buitenlandse (Nederlandse of Belgische) staatsburger zijn onroerend goed dat zich in Hongarije bevindt, verhuurt, dient de belasting na de inkomst uit de verhuur op basis en in de zin de Hongaarse belastingregels te worden betaald.

De hoogte van de belasting

In de zin van de geldende personenbelasting is de hoogte van de te betalen belasting uit de verhuur van onroerende goederen 16%.

Calculatie van de inkomst

Om de inkomst te berekenen kan de belastingplichtige uit twee methoden kiezen:

  1. Bij de toepassing van de zog. 10%-kostencoëfficiënt geldt 90 procent van de inkomst als belastinggrondslag d.w.z. 10% van de inkomst zijn kosten en de belasting van 16% dient op de resterende 90% te worden betaald.
  2. Bij de gespecificeerde kostendeclaratie is de belastinggrondslag het bedrag van de huurprijs gereduceerd met de vastgestelde kosten.

Aangezien het feit dat er door de verhuur van onroerende goederen ook andere belastingplichten kunnen ontstaan (btw, zorgverzekering), raden wij U aan om inzake vervulling van de belastingplichten uit de verhuur van onroerende goederen een ook in internationale zaken competente deskundige te raadplegen.

Budapest, 01. 02. 2015

Dr. Csaba Rumi
advocaat
 

Nieuws

09/12/2015
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op 15 maart 2014 in werking is getreden, verhoogt het minimumkapitaal van Bv’s van het huidige bedrag van 500.000,- HUF op 3.000.000,- HUF, d.w.z. vanaf 15...
01/12/2015
Onroerende goederen die in het kadaster als "zártkert" zijn omschreven, gelden volgens de Hongaarse wettelijke bepalingen als land- of bosbouwgrond, en mogen daarom slechts onder de...
22/08/2015
In Hongarije wonende en/of in Hongarije onroerende goederen hebbende Nederlandse en Belgische staatsburgers hebben telkens opnieuw vragen over erfrechtszaken en het opmaken van een uiterste...
02/01/2015
De laatste tijd hebben veel Nederlandse en Belgische klanten het Advocatenkantoor Rumi benaderd met de vraag of ze na hun verhuurde onroerende goederen in Hongarije belasting moeten betalen....